முப்படையினர் மற்றும் பொலிசாரின் பாவனையிலுள்ள தனியார் காணிகள் காரணமாக மீள்குடியமராத குடும்பங்களின் விபரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல்    Closing Date :15.09.2021

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 பலாலி விமான நிலைய காணி சுவீகரிப்பிற்கு உள்ளான காணி உரிமையாளர்களிற்கான அறிவித்தல்    Closing Date :15.09.2021

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தொழில்நுட்ப உத்தோயோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்காக நேர்முகப் பரீட்சைக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களின் பெயர் விபரங்கள் 29.07.2021 & 30.07.2021

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தொழில்நுட்ப உத்தோயோகத்தர் பதவிக்கு ஆட்சேர்த்தல்      Closing Date :24.07.2021

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................