செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

குடியுரிமை சாசனம்

 Act      : Right to Information Act No: 12 of 2016

Orders : Gazette Extra ordinary No 2004/66 dated 3rd of February 2017

Public Authority : District Secretariat, Jaffna

 Information Officer and Designated Officer of District Secretariat, Jaffna has been appointed under the Section 23(1) of the Right to Information act, No. 12 of 2016.

Contact details of Right to Information Commission and the members of the Commission, Information Officer, Designated Officer and fees to be charged for obtaining information are displayed here under the Section 26 (1)of the Right to Information act, No. 12 of 2016.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Right to Information Commission

 

Address : The Chairman,

 Right to Information Commission of Sri Lanka

Rooms No 203- 204, Block 2,

BMICH, BauddhalokaMawatha, Colombo 07.

Tel : 0112691625/ 0112691007

E mail  : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Fax      : 0112691625


 

                

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Members of the Right to Information Commission Sri Lanka.

Name

Designation

E mail

Mr. MahindaGammampila

Chairman

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Ms. Kishali Pinto Jayawardena

Member

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Mr. S.G. Punchihewa

Member

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Justice RohiniWalgama

Member

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Dr. SelvyThiruchandran

Member

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Designated Officer

Name : Mr. N. Vethanayagam

Tel.     : 021 222 2235

e mail : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

Information Officer

Name  : Mrs. S. Theivendram

Tel.     : 021 222 2236

e mail : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

Head of RTI Unit

Name : Mrs. N. Yarlini

Tel.     : 0769674206

e mail : இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fees to be charged for providing information

  1. Application fees
  2. No public authority shall charge any fee to provide a right to Information application form to a citizen making an information request.
  3. No public authority shall charge any fee to process a Right to Information request.
  4. Fees for information

 

 

A4 - one side

A4 - both sides

Legal --A3 (one side)

Legal - A3 (both sides)

Bigger than A3

       i.

Photocopying

Rs.2/-

Rs.4/-

Rs.4/-

Rs.8/-

Actual Cost

     ii.

Printout

Rs.4/-

Rs.8/-

Rs.4/-

Rs.8/-

Actual Cos

  • Rs.20/- for copying information onto a diskette, Compact Disc, USB mass drive, or similar electronic device, provided by the  citizen making the request.
  1. Actual cost for copying information onto a Diskette, Compact Disc, USB mass drive, or similar electronic device provided by the public authority.
  2. Rs.50/- per hour for the study or inspection of any document or material, or inspection of a construction site, if this takes longer than one hour, with the first hour of study/ inspection being provided free of charge.

This shall be without prejudice to the practice of public authorities which is previously such inspection free of charge and which   practice shall continue not  with standing this sub-rule.

  1. Samples or models will be charged the actual cost.
  • Information provided via e-mail will be free of charge.
  1. Where there exists a previous fee schedule prescribed or issued by Public Authorities by way of circulars or regulations, that fee schedule shall continue to operate notwithstanding the fees prescribed in Rule 4.

Provided that any dispute in regard to claims relating to existing fee e may be the subject of an appeal to be determined by the commission in accordance with these rules on fees and appeals.


1

மாவட்ட பொதுமக்கள் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம் 12.11.2018 ஆம் திகதி மு.ப.10.00 மணிக்கு மாவட்டச் செயலகக் கேட்போh; கூடத்தில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் அரசாங்க அதிபா;, மேலதிக அரசாங்க அதிபா;, பிரதிப் பொலிஸ்மா அதிபா;, சிரே~;ட பொலிஸ் அத்தியட்சகா;, உதவிப் பொலிஸ் அத்தியட்சகா;கள்,  பிரதேச செயலாளா;கள், திணைக்கள உத்தியோகத்தா;கள் மற்றும் சிவில் சமூகப் பிரதிநிதிகள் ஆகியோh; கலந்து கொண்டு தங்கள் ஆக்கபூh;வமான கருத்துக்களைத் தொpவித்தாh;கள்.

                    கடந்த மாதம் சமூக விரோதச் செயல்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு பொலிஸாhpனால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக அரசாங்க அதிபாpனால் அவா;களுக்கு நன்றி தொpவிக்கப்பட்டது. அத்துடன் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளான வாள்வெட்டு, போக்குவரத்துப் பிரச்சனைகககள், சட்டவிரோத மண் அகழ்தல் போதைவஸ்துப் பாவனையைக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் சமூக விரோதச் செயல்களைக் கட்டுப்படுத்துவது தொடா;பாக   இதில் ஆராயப்பட்டது. 

 

41 not legally married couples in Jaffna were married
administrator????DSDhisthrikka