யாழ்.மாவட்ட செயலகத்தில் மேலதிக அரசாங்க அதிபர் M. பிரதீபன் அவர்களின் தலைமையில் கிராம உத்தியோகத்தர்களிற்கான அரச காணி, தனியார் காணி தொடர்பான நடைமுறைகள், நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை, வனவள திணைக்களம் , சுற்றுப்புறச்சூழல் தொடர்பான நடைமுறைகள் மற்றும் கனியவளத் திணைக்களம் பற்றியதான பயிற்சி நெறி இன்று (10.02.2020) காலை 8.30 மணிக்கு மாவட்ட செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இப்பயிற்சி நெறியின் வளவாளராக யாழ்.மாவட்ட முன்னாள் அரசாங்க அதிபர் C. பத்மநாதன் அவர்கள் கலந்துகொண்டார்.
1.training for GS 3 Gs
4 gs 2 trining gs